دسته‌بندی - بیوگرافی

مطالعه بیوگرافی افراد موفق و ثروتمند، بینش، الهام و درس‌های عملی ارزشمندی را به ما می‌آموزد و ما را به سمت مسیرهای موفقیت در زندگی، کسب‌وکار و همچنین رفاه مالی راهنمایی می‌کند.

بیوگرافی

برایان تریسی کیست؟

برایان تریسی Brian Tracy از نویسندگان کتاب‌های خودیاری است که بسیاری از کارهای خود را به صورت «کتاب صوتی» منتشر کرده است. منظور از خودیاری، مکتبی است که از طریق آگاه کردن فرد با اصولی مبتنی بر روانشناسی، او را در راه بهبود زندگی شخصی،...

خبرنامه ایمیلی