برچسب - بانک

پس انداز

بانکها چه موسساتی هستند و چگونه کار میکنند؟

بانکداری صنعتی است که پول نقد، اعتبار و دیگر انتقالات مالی را برعهده دارد. بانک‌ها مکانی امن برای ذخیره کردن پول و اعتبار اضافه فراهم می‌کنند. اما می‌توان دنیایی بدون آن‌ها را تصور کرد؟ همانطور که گفتیم بانک‌ها اعتبارات و دارایی اضافه شما...

خبرنامه ایمیلی