خبرنامه ایمیلی

سبک زندگی

۴ قدم برای اینکه مطمئن تصمیم‌گیری کنید

تصمیم گیری با اعتماد به نفس

زندگی دنباله‌ای از تصمیم هاست. ما خیلی از این تصمیم ها را حتی بدون اینکه متوجه شویم میگیریم: چه بپوشیم، چه بخوریم، به تماس چه کسی پاسخ دهیم. پروسه‌ی گرفتن تصمیمات کوچک همانند گرفتن تصمیماتی است که زندگی را تغییر می‌دهند. ما کار می‌کنیم تا متوجه شویم چرا باید تصمیم بگیریم، ما آپشن‌ و حقِ انتخاب های موجود را در نظر می‌گیریم و بر اساس معیار‌ها، آن آپشن‌ها را سبک سنگین کرده و انتخاب می‌کنیم.

چگونه تصمیم‌گیری مطمئنی داشته باشیم؟

گرفتن تصمیم‌های مهم برای زندگی می‌تواند اضطراب آور باشد. اما با یک استراتژی منطقی، می‌توانید هر کاری را با اطمینان انجام دهید. برای گرفتن تصمیم درست، شما باید:

  1. اول از همه، برای خودتان این موضوع را روشن کنید که چرا باید تصمیم بگیرید.
  2. نتیجه‌ی مد نظرتان را مشخص کنید.
  3. از گزینه‌های موجود آگاه باشید. انتخاب‌ها دارای هزینه هستند. هزینه‌های مربوط به هرکدام چیست؟ واقعا همه‌ی عوامل،معیارها و متغیرهایی را که باید بکار آیند، میشناسید؟ گردآوری همه‌ی شواهد برای تصمیم بزرگ و مهم گرفتن، می‌تواند چالش برانگیز باشد.
  4. بر اساس سیستمی از ارزش‌ها تصمیم‌گیری کنید. آیا اجازه می‌دهید سیاستِ کاری وارد عمل شود؟ آیا تجارب گذشته‌ی شما که بر تصمیم‌گیریتان اثر گذاشته بودند هنوز مرتبط هستند؟ با وجود سرعتی که دنیا در حال تغییر است، احتمال این زیاد است که دیگر مرتبط نباشند.

تصمیم درست گرفتن در زندگی می‌تواند سخت باشد، اما تکنولوژی‌های جدید هر ساله این کار را آسان‌تر می‌کنند. ما الآن می‌توانیم داده‌های به روزتری نسبت به گذشته بدست آوریم و می‌توانیم از نرم‌افزارهایی برای یافتن همبستگی ها و گرایش هایی استفاده کنیم که ارتشی از تحلیلگران در یک ماه هم نمی‌توانستند بدست آورند.

آیا این به این معنی‌ست که تصمیم‌گیری‌های شخصی و سازمانی قرار است به‌عهده‌ی ماشین‌ها قرار گیرد؟ خیر، بلکه به این معنی‌ست تکنولوژی وسیله‌ایست که می‌تواند توسط بشر مورد استفاده قرار گیرد تا پروسه‌ی تصمیم‌گیری را بهتر انجام دهد. هرکسی از صاحب تجارتی کوچک تا مدیران اجرایی صد کارخانه‌ی برتر آمریکا باید کاملا متوجه باشند و از تکنولوژی‌هایی که در امر تصمیم‌گیری میانجی گری می‌کنند استفاده کنند. دوره‌ی هیجان انگیزی‌ست. نقش شما هر آنچه که هست، وقتی که از ماشین استفاده کنید، می‌توانید تصمیم‌های بهتر بگیرید.

 

نظر شما چیست؟

برای ارسال نظرتان اینجا کلیک کنید